Stroji za lasersko rezanje

Lasersko rezanje se vse več uporablja v kovinsko predelovalni industriji in je z visoko stopnjo produkcijske fleksibilnosti in praktično neomejeno raznovrstnostjo materialov in oblik postalo sinonim za kvaliteto.

Odlikuje se predvsem z zelo visoko natančnostjo in minimalno toplotno deformiranostjo materialov.

Vse komponente in deli laserskih sistemov so posebej razviti za lastne potrebe. Pomembno tehnično prednost in stalno izboljševanje proizvodnega procesa predstavljajo ključne tehnologije, kot so “flying optics”, unikaten DHM (“direct helical motor”) sistem, CNC kontrolni sistem ter programska oprema.

Plamensko (avtogeno) rezanje je postopek, pri kateri toplotno energijo dobimo iz plamena kisika in gorljivega plina (acetilen, propan ali zemeljski plin). To je najstarejši postopek (v industrijski uporabi je že od leta 1908) in je uporabno le za rezanje konstrukcijskih jekel debeline od 5 do 300 mm ali 600 mm, kar je odvisno od izvedbe gorilnika.

Plazemsko rezanje je postopek, pri kateri je vir toplotne energije električni oblok. V industrijski uporabi je od leta 1960 in se uporablja za rezanje vseh vrst elektroprevodnih kovin. Po tem postopku se večinoma režejo materiali debeline do 80 mm, kar je odvisno od jakosti plazemske naprave, vendar se uporablja tudi za rezanje tankih materialov (običajno nad 1 mm). Hitrosti rezanja so zelo velike, zato je postopek izredno produktiven.

IZVORI ZA REZALNIKE