Stroji za plazemsko rezanje

Plamensko (avtogeno) rezanje je postopek, pri kateri toplotno energijo dobimo iz plamena kisika in gorljivega plina (acetilen, propan ali zemeljski plin). To je najstarejši postopek (v industrijski uporabi je že od leta 1908) in je uporabno le za rezanje konstrukcijskih jekel debeline od 5 do 300 mm ali 600 mm, kar je odvisno od izvedbe gorilnika.

Plazemsko rezanje je postopek, pri kateri je vir toplotne energije električni oblok. V industrijski uporabi je od leta 1960 in se uporablja za rezanje vseh vrst elektroprevodnih kovin. Po tem postopku se večinoma režejo materiali debeline do 80 mm, kar je odvisno od jakosti plazemske naprave, vendar se uporablja tudi za rezanje tankih materialov (običajno nad 1 mm). Hitrosti rezanja so zelo velike, zato je postopek izredno produktiven.

IZVORI ZA REZALNIKE